a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > LITEK mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas

LITEK mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas

Įgyvendinti projektai

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ įgyvendino projektą Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas”  (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-003), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Inoklaster LT+”.

Priemonė: Inoklaster LT+
Projekto numeris: Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-003
Bendra projekto vertė: 2 543 782 €
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2011-11-02 iki 2014-10-30

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti. Projektu siekiama sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam šalies įmonių bei mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios partnerystės sinerginio efekto išnaudojimui.

Projekto metu Technologijų perdavimo baro teritorijoje (Savanorių pr. 231, Vilnius) pastatytas apie 1500 kv. metrų ploto mokymo ir tyrimo laboratorijų korpusas bei aprūpinta modernia tyrimų įranga.  Mokymo ir tyrimų centro paslaugomis galės naudotis ir klasterio nariai, ir kitos įmonės (išoriniai vartotojai).

KLASTERIO MISIJA – akyvus, dinamiškas ir produktyvus bendradarbiavimas MTEP srityje tarp įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų ir aukštųjų mokyklų, kitų nacionalinių ir tarptautinių klasterių, taip pat integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei technologijų platformų, skatinantis lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus inovatyvumą, naujausių mokslo bei technologinių žinių perdavimą iš akademinio lygmens verslui, sektoriaus produktyvumo ir konkurencingumo kėlimą.

PROJEKTO DALYVIAI – UAB „Arginta“, UAB „’Eksma’’, UAB „Ekspla”, UAB „Elas“, VšĮ „Intechcentras“, UAB „Optida”, UAB „Optolita”, UAB „Optonas”, UAB „Progresyvūs verslo sprendimai’’, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.

LITEK
Date

3 lapkričio, 2014