a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Apie LITEK™

Apie LITEK™

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK™ užuomazgas galima įžvelgti prieš daugiau nei keturiolika metų, kai lazerinių sistemų gamintojai, bendradarbiaudami kartu su mokslo institucijomis, pradėjo kurti unikalius produktus fotonikos srityje. LITEK™ klasterio įmonės kartu su mokslinėmis institucijomis, suprasdamos, jog skirtingų sričių žinių apjungimas, artimas bendradarbiavimas, tarpdisciplininių (fotonikos bei inžinerijos sričių) idėjų dalijimasis ir patogi veiklai terpė yra vienos pagrindinių priežasčių, lemiančių efektyvesnę įmonių veiklą ir augančius rezultatus, susibūrė į LITEK™ klasterį. Buvimas klasteryje jo nariams leidžia nekonkuruoti tarpusavyje, o apjungus resursus ir žinias, energiją nukreipti konkurencijai tarptautinėse rinkose, lengviau įeiti į naujas rinkas. Pasinaudojus 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu, buvo sukurta klasterio mokymų ir tyrimų centro infrastruktūra, reikalinga kokybiškai klasterio veiklai. Dabar LITEK™ – tai struktūra, koordinuojama VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko“, su daugiau nei dešimt įmonių ir organizacijų, veikiančių lazerinių ir su jomis susijusių inžinerinių technologijų srityje ir vykdančių bendrus į MTEPI (santr. moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijų diegimas) veiklas orientuotus projektus.

cl_label_bronze

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteriui yra suteiktas „Bronze Label“ klasterių lygio ir jų vadybos kokybės įvertinimo sertifikatas.

01 Misija

Bendradarbiaudami MTEPI veiklose, kuriame pasaulinio lygio lazerinės ir inžinerines technologijas.

02 Vizija

LITEK™ – pasaulyje atpažįstamas inovatyvių lazerinių ir inžinerinių sistemų vystytojas.

03 Tikslai

Sukurti dinamišką veiklos centrą, didinantį lazerinių ir su jomis susijusio inžinerinių technologijų sektoriaus tarptautinį konkurencingumą bei klasterio narių žinias ir materialinę gerovę.