a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Kompetencijų ugdymas

Kompetencijų ugdymas

Sukurtoje Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūroje yra nuolat organizuojami ir vykdomi mokymai, įgalinantys LITEK™ įmones vystyti ir įgyvendinti inovatyvias idėjas bei spartinti įmonių kuriamos pridėtinės vertės augimą ir tarptautinį konkurencingumą. Įvairūs mokymai, seminarai, diskusijos ir kt. priemonės yra orientuoti tiek į fotonikos ir inžinerinių technologijų sektoriaus specifinių žinių įgijimą, gilinimąsi bei dalijimąsi, tiek į reikalingų vadybinių ar projektinių kompetencijų ugdymą. Nuolatinis klasterio narių kompetencijų kėlimas sukuria palankias sąlygas bendradarbiaujant ir mokantis kartu spręsti įvairias technologines problemas bei generuoti naujas inovatyvias idėjas.

Klasterio nariai turi galimybę gauti įvairias klasterio nariams pritaikytas verslo rėmimo paslaugas. Nariai yra konsultuojami klausimais, susijusiais su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklomis, jų iniciavimu, dokumentacija, rinkos tendencijomis bei perspektyvomis, klasterio MTEP infrastruktūros naudojimu. Konsultacijos teikiamos partnerių paieškos, EU infrastruktūrinių lėšų pritraukimo ir kitais aktualiais įmonės veiklos plėtrai klausimais, organizuojami kontaktų užmezgimo (angl. networking) renginiai.