a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Tinklaveika

Tinklaveika

Tinklaveika yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių sėkmę versle. Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteryje LITEK nariai bendradarbiauja dalindamiesi žiniomis, vystydami bendras technologijas ir idėjas. Nuolat yra organizuojami įvairūs seminarai ir kitokio pobūdžio renginiai, kurių metu nariai ne tik mokosi, tačiau ir dalinasi patirtimi, sėkmės istorijomis ir kilusiomis technologinėmis problemomis. Klasterio nariai padeda vieni kietiems technologinių partnerių paieškos klausimais, o klasterio koordinatorius nuolat dirba ieškodamas tarpsektorinių sąlyčio taškų, leidžiančių panaudoti lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus potencialą. Bendras interesas išlikti konkurencingiems pasaulinėje fotonikos plotmėje ir veikti išvien, kuriant Lietuvos mokslinį potencialą fotonikos ir inžinerijos srityse tik dar labiau sujungia įmones siekti kryptingo rezultato.