a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > MTEPI veikla

MTEPI veikla

Lazerinių ir inžinerinių technologijų sektorius yra be galo specifinis ir dinamiškas. Europos Sąjungos Komisijos komunikante „A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs“ (EU, COM (2012) 341) yra teigiama, jog fotonika ir pažangios gamybos technologijos yra vieni iš prioritetinių Europos sąjungos sektorių, priskiriamų didelio poveikio technologijoms (angl. Key enabling technologies), darančių nemažą įtaką ekonomikos augimui, konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui.

Remiantis EU komisijos komunikantu, didelio poveikio technologijos (sutrumpintai – DPT) išsiskiria esminių technologinių žinių suteikimu bei tų žinių pritaikomumu daugelyje kitų sričių. Fotonikos ir inžinerinių technologijų sektoriai pasižymi itin dideliu poreikiu inovacijų kūrimui, nuolat investuojant į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės bei inovacijų plėtros (sutrumpintai – MTEPI) vykdymą, kompetencijų kėlimą ir naujų žinių kūrimą.

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK įmonės nuolat investuoja į naujų produktų ir žinių kūrimą, siekdami išlikti inovatyviais ir konkurencingais ypač dinamiškame sektoriuje. Iš viso LITEK įmonėse dirba daugiau kaip 50 mokslo darbuotojų, per metus išleidžiama daugiau nei 1,6 mln. Eur MTEP veikloms vykdyti. Nuolatinis ir artimas verslo atstovų bendradarbiavimas su didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje bei ES struktūrinių fondų pagalba sukurta bendra klasterio infrastruktūra (1500 m2 mokymų ir tyrimų centras su laboratorijomis, švariomis patalpomis/laboratorijomis ir biurais) ir tyrimų įrangos bazė kuria tinkamą terpę, stiprinančią klasterio narių bendradarbiavimą vykdyti MTEPI veiklas.  LITEK klasterio narių aktyviai vykdoma tyrimų veikla atitinka Europos komisijos patvirtintą sumaniosios specializacijos strategiją – „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“. Kelios vykdomos MTEP veiklų kryptys:

  • Didelės galios ir didelės energijos lazerinių sistemų kūrimas ir testavimas
  • Specializuotų skaidulinių lazerių projektavimas ir testavimas
  • Dielektrinių optinių dangų projektavimas
  • Dangų formavimo procesų optimizavimas
  • Optinių elementų charakterizavimas ir bandomosios partijos kūrimas, tyrimai
  • Inžinerinių sistemų modeliavimas

LITEK teikiamas MTEPI paslaugas rasite skiltyje PASLAUGOS