a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > PhotonHub Europe

PhotonHub Europe

Vykdomi projektai

PhotonHub Europe: One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe, DT-ICT-04-2020, H2020

PhotonHub Europe“ – Europos fotonikos skaitmeninių inovacijų centras, apjungiantis naujausias fotonikos srities technologijas bei EU infrastruktūrą, padėsiantis labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) greičiau ir sumaniau diegiant fotonikos technologijas, padidinti įmonių našumą bei konkurencingumą.

Projekto tikslas: sukurti „vieno langelio“ principu prieigą prie aukščiausių kompetencijos centrų tinklo ir sukurti tvarią mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos ekosistemą, naudingą MVĮ, kurios padės paspartinti fotonikos technologijų įsisavinimą ir integravimą į novatoriškus produktus siekiant padidinti Europos pramonės konkurencingumą ir skatinti naujus skaitmeninės Europos verslo modelius. Teikiant paslaugas, didžiausias dėmesys bus skiriamas šiems sektoriams: sveikatos, biotechnologijų, gamybos, žemės ūkio, maisto, gynybos ir saugumo, kosmoso, skaitmeninė, automobilių, energetikos.

Projekto veiklos: projekto metu Europos MVĮ, atsižvelgiant į jų verslo poreikius, bus organizuojami individualūs susitikimai, diskusijos su vietinių kompetencijų centrų (HUB-ų) fotonikos ekspertais, įvairūs mokymai, partnerystės renginiai, konferencijos, parodos taip pat bus teikiama parama ieškant investuotojų. Įmonėms paslaugas teiks daugiau nei 500 įvairių fotonikos ir verslo sričių inovacijų ekspertų.

Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimo metu, daugiau kaip 100 000 Europos MVĮ pajaus fotonikos inovacijų potencialą, 5800 apsilankys demonstraciniuose ir patirčių centruose, bus pagaminta 170 naujų fotonikos produktų, tiesiogiai susijusių su parama inovacijoms, o Europos Sąjungoje bus sukurta daugiau kaip 1 000 naujų aukštųjų technologijų darbo vietų ir beveik 1 mlrd. EUR naujų pajamų ir rizikos kapitalo iki 2025 m.

Partneriai: 36 Technologijų paramos, 20 Vietinių Fotonikos Centrų (HUB), 6 verslo paramos partneriai iš įvairių Europos Sąjungos valstybių (sąrašas čia), koordinuojami Briuselio Vrije Universiteto. Vienas iš partnerių – Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK™), veikiantis optoelektronikos ir lazerinių technologijų srityje.

LITEK™ šiame projekte veikia kaip regioninis fotonikos centras. Pagrindinės veiklos sritys: (i) regiono MVĮ švietimas ir skatinimas skaitmenizacijai, konsultacijos; (ii) įsitraukimas į paneuropinio fotonikos skaitmeninių inovacijų centrų tinklo kūrimą ir plėtrą; (iii) regiono finansinės paramos tarptautiniams inovacijų projektams mechanizmų paieška.

Projekto trukmė: 2021/01/01  –  2025/04/30

litek
Date

3 kovo, 2021