a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > BIGINN

BIGINN

Vykdomi projektai

(European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities) COS-CLUSTER-2020-3-03, COSME

Didžiojo mokslo (angl. Big Science) organizacijos – CERN, ELI, ESA ir kitos, – tai didelio masto tarptautiniai moksliniai tyrimai, pasižymintys dideliu finansavimu, gausiu darbuotojų skaičiumi, įspūdingais infrastruktūros ir laboratorijų dydžiais. Tai ne tik ateities technologijų išdava, tačiau ir potencialus užsakymų generatorius , užsakomiesiems darbams ar komponentams išleidžiantis didžiules pinigų sumas. BIGINN projekto idėja paremta hipoteze teigiančia, kad egzistuoja didžiulis neišnaudotas inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialas, pagrįstas technologiniais poreikiais ir pirkimais iš “Didžiojo mokslo” organizacijų. BIGINN partneriai mato “Didžiojo mokslo” rinką kaip verslo plėtros ir techninių inovacijų platformą itin naudingą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Projekto tikslas: mobilizuojant klasterius, išnaudoti Didžiojo mokslo infrastruktūrų inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialą, gerinti MVĮ pasaulinį konkurencingumą užmezgant tarptautinius ryšius, stiprinti ir tobulinti klasterių valdymo įgūdžius.

Projekto veiklos: be tipinių “ClusterXchange” programos mainų tarp įmonių ir organizacijų, BIGINN projektas parengs ir koordinuos „360ºXchange“ renginius, apimančius visapusišką patirtį, susijusią su “Didžiojo mokslo” aplinka regione. Tai bus grupiniai apsilankymai „Didžiojo mokslo“ infrastruktūroje, seminarai, konferencijos, apsilankymai pas vietinius interesantus, tinklaveika ir kita ekosistemai pritaikyta bendra veikla.

„ClusterXchange“ ir „360ºXchange“ renginiuose galės dalyvauti visi subjektai iš šalių, dalyvaujančių Europos Sąjungos COSME programoje. Suinteresuoti subjektai turi būti užsiregistravę  European Cluster Collaboration Platform pagal vieną iš šių profilių:

  • Klasteris ar panaši verslo tinklo organizacija.
  • Paramos verslo plėtrai organizacija (technologijų centras, tyrimų institutas, gamykla, efektyvaus išteklių naudojimo paslaugų teikėjas, [skaitmeninis] inovacijų centras, kūrybinis centras, inkubatorius arba akseleratorius), kuri yra klasterio narė.
  • Maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), kuri yra klasterio narė.

Partneriai: projekto koordinatorius BigScience.dk – institucija apjungianti Danijos verslo bendruomenes ir Europos „Didžiojo mokslo“ infrastruktūrą, INEUSTAR– Ispanijos mokslo pramonės asociacija, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK™), veikiantis optoelektronikos ir lazerinių technologijų srityje.

LITEK™ šiame projekte atsakingas už komunikaciją, klasterių akreditaciją ir ženklinimą (angl. labeling), suinteresuotų šalių įtrauktį.

Projekto trukmė: 2022/02/01  –  2024/01/31

litek
Date

30 kovo, 2022