a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Pranešimai  > BIGINN projektas – nauja pradžia verslo ir didžiojo mokslo inovacijoms

BIGINN projektas – nauja pradžia verslo ir didžiojo mokslo inovacijoms

2022 m. vasario 9-10 d. Danijos technologijų instituto būstinėje, BigScience.dk klasteryje, oficialiai startavo projektas „BIGINN“. Tai 24 mėnesius trunkantis projektas, kurio tikslas – sutelkti klasterius, siekiant išnaudoti „Big Science“ infrastruktūrų inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialą.

Pasak Esther Davidsen, BIGINN koordinatorės ir BigScience.dk vyresniosios specialistės, pradžia buvo produktyvi, įkvepianti ir daug žadanti. „“Didžiojo mokslo“ rinka per pastaruosius 10 metų labai išaugo, daugelis šalių steigia paramos biurus, kad padėtų savo įmonėms patekti į rinką. BIGINN profesionalizuos verslo paslaugas ir sugeneruos tarptautines geriausios praktikos žinias. Projektas išplės „didžiojo mokslo“ bendruomenę ir sukurs aiškesnę ir labiau struktūrizuotą verslo ekosistemą su konkrečiomis paslaugomis“, – priduria ji.

BIGINN projektą įgyvendins 3 Europos klasteriai iš skirtingų šalių: BigScience.dk (Danija), INEUSTAR (Ispanija) ir LITEK™ (Lietuva). Projektas iš dalies finansuojamas pagal COSME programą iš Europos Sąjungos, bendras biudžetas 496 261 EUR (GA Nr. 101037928, COS-CLUSTER-2020-3-03-1).

Apie BIGINN

Didelio masto mokslinių tyrimų infrastruktūros – vadinamosios Didžiosios Mokslo Organizacijos (BSO), pvz., CERN, ITER/Fusion for Energy, European Spallation Source (ESS), Extreme Light Infrastructure (ELI), Europos kosmoso agentūra (ESA) ir kt. – atstovauja dideles Europos viešąsias investicijas bei veikia kaip inovacijų, turinčių didžiulį poveikį visuomenei, skatintojai. Kadangi visos BSO siekia lyderystės pasaulyje savo atitinkamose srityse, pirmiausia joms dažnai reikalingi visi įmanomi technologiniai sprendimai, todėl jos ieško inovatyvių MVĮ bendradarbiavimui, kurios kartu kurtų naujus sprendimus, atitinkančius pažangios įrangos poreikius.

BIGINN partneriai mato „didžiojo mokslo“ (angl. Big Science) rinką kaip verslo plėtros ir techninių inovacijų platformą itin naudingą MVĮ. BIGINN veikia pagal hipotezę, kuri teigia, kad yra didžiulis neišnaudotas inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo potencialas, pagrįstas technologiniais poreikiais ir pirkimais iš „didžiojo mokslo“ rinkos.

Todėl BigScience.dk, INEUSTAR ir LITEK™ suvienijo jėgas, kad ClusterXchange programa spręstų šiuos konkrečius iššūkius:

  • Gerinti MVĮ pasaulinį konkurencingumą, užmezgant tarptautinius ryšius ir bendradarbiaujant
  • Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, įgalinantį inovacijų kūrimą, panaudojant klasterių mobilumo schemas
  • Stiprinti klasterių valdymo įgūdžius ir kompetencijas naujoje „didžiojo mokslo“ srityje

 „360º Xchange“

Be tipinių „ClusterXchange“ programos mainų tarp įmonių ir organizacijų, BIGINN projektas parengs ir koordinuos „360º Xchange“ darbotvarkes, apimančias visapusišką patirtį, susijusią su „didžiojo mokslo“ aplinka regione. Tai bus grupiniai apsilankymai didžiojo mokslo infrastruktūroje, seminarai, konferencijos, apsilankymai pas vietinius interesantus, tinklaveika ir kita ekosistemai pritaikyta bendra veikla.

„ClusterXchange“ ir „360º Xchange“ gali dalyvauti visi subjektai iš šalių, dalyvaujančių Europos Sąjungos COSME programoje. Suinteresuoti subjektai turi būti užsiregistravę  European Cluster Collaboration Platform pagal vieną iš šių profilių:

  • Klasteris ar panaši verslo tinklo organizacija
  • Paramos verslo plėtrai organizacija (technologijų centras, tyrimų institutas, gamykla, efektyvaus išteklių naudojimo paslaugų teikėjas, [skaitmeninis] inovacijų centras, kūrybinis centras, inkubatorius arba akseleratorius), kuri yra klasterio narė
  • Maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), kuri yra klasterio narė

BIGINN partnerystė

BigScience.dk, projekto koordinatorius, skatinantis danų įgūdžius ir „know-how“ „didžiojo mokslo“ rinkoje bei koordinuojantis aukštos kvalifikacijos įmonių, galinčių tiekti produktus ir paslaugas, atitinkančias „didžiojo mokslo“ organizacijų ir jų pagrindinių užsakovų poreikius, tinklą.

INEUSTAR, Ispanijos mokslo pramonės asociacija, yra ne pelno, profesinė bei privati ​​asociacija, sudaryta iš pramonės įmonių, veikiančių  mokslinių instrumentų ir įrangos projektavimo, statybos, eksploatavimo ir priežiūros srityje, tuo siekiant prisidėti prie mokslo ir technologijų pažangos bei inovacijų stiprinimo.

LITEK™, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris, Lietuvoje įkurtas įmonių ir organizacijų klasteris, kuris specializuojasi pasaulinio lygio lazerių gamyboje bei vystyme ir inžinerinėse technologijose. Platus klasterio ir jo narių veiklos spektras leidžia kurti konkurencingus produktus ir paslaugas pridėtinės vertės grandinėje, vykdant bendrus į MTEP ir inovacijas orientuotus projektus taip pat su Pramone 4.0 susijusias paslaugas ir produktus.

Šis straipsnis buvo finansuojamas Europos Sąjungos COSME programos lėšomis.

Straipsnio turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik jis; negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Komisijos ir (arba) Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios agentūros (EASME) ar bet kurios kitos Europos Sąjungos institucijos nuomonę. Europos Komisija ir Agentūra neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos turinį.