a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > LITEK sinergijos stiprinimas

LITEK sinergijos stiprinimas

Įgyvendinti projektai

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK koordinatorius) 2017 m. sausio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „LITEK sinergijos stiprinimas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0002), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Inoklaster LT”.

Priemonė: Inoklaster LT
Projekto biudžetas: 124 335,33 Eur
Projektui skirtas ES finansavimas: 62 167,67 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausis – 2019 m. sausis

Projekto tikslas – stiprinti LITEK klasterio narių bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  bei inovacijų veiklas.

Projekto veiklos – projekto įgyvendinimo metu planuojama teikti klasterio narių poreikiams pritaikytas konsultavimo, verslo rėmimo paslaugas, taip sudarant palankias sąlygas įvairių technologinių ar kitų su MTEPI veiklomis susijusių problemų  sprendimui, naujų idėjų generavimui ir klasterio žinomumo didinimui. Klasterio koordinatorius planuoja aktyviai dalyvauti klasterio narių veikloje, stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą vykdant MTEP bei inovacijų veiklas, plėsti klasterį pritraukiant naujus narius.

Projekto nauda – tikimasi, jog visos šios priemonės prisidės prie LITEK stiprinimo: didesnio klasterio narių mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimo bei visuomenės informavimo apie klasterio narių veiklas bei pasiekimus.

LITEK
Date

15 kovo, 2019