a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Įvykiai  > LITEK™ dalyvauja PhotonHUB Europe projekte

LITEK™ dalyvauja PhotonHUB Europe projekte

Startavo tarptautinis fotonikos projektas PhotonHub Europe: One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe“ Projekto tikslas – sukurti „vieno langelio“ principu veikiančią prieigą prie aukščiausių kompetencijos centrų tinklo ir sukurti tvarią mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos ekosistemą, naudingą MVĮ, kuri padės paspartinti fotonikos technologijų įsisavinimą ir integravimą į novatoriškus produktus siekiant padidinti Europos pramonės konkurencingumą bei skatinti naujus verslo modelius. Teikiant paslaugas, didžiausias dėmesys bus skiriamas šiems sektoriams: sveikatos, biotechnologijų, gamybos, žemės ūkio, maisto, gynybos ir saugumo, kosmoso, skaitmeninė, automobilių, energetikos.

Fotonika yra viena esminių procesų skaitmeninimo dedamųjų, lemiančių tikslų ir operatyvų informacijos rinkimą ir perdavimą. Dažniausiai procesų skaitmeninimą suprantame kaip IT sistemos diegimą, didelių duomenų rinkimą, robotinių sistemų pritaikymą. Nedaugelis susimąsto, kaip robotinė sistema žino, ką jai daryti, kaip renkami didieji duomenys ir pan. Čia pasitarnauja fotonikos sprendimai: optiniai davikliai padeda realiu laiku nustatyti pesticidų kiekį derliuose, identifikuoti taršą ar kitus nustatytų normų neatitikimus. LIDAR sistemos leidžia kurti itin tikslius 3D žemėlapius, reikalingus savaeigiuose automobiliuose, Agro srityje bei kitur. Lazerinės sistemos užtikrina itin tikslų medžiagos pjovimo ar apdirbimo darbų atlikimą.

Lietuvos regioną šiame projekte atstovauja Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris LITEK™. „Džiugu, kad turime galimybę dirbti kartu su stipriausiais Europos fotonikos technologijų kūrėjais. Projektas jungia daugiau kaip pusšimtį Europos kompetencijos centrų, kurie pasirengę suvienyti jėgas ir pasidalinti savo įdirbiu, žiniomis bei technologijomis su tradicinės pramonės sektoriaus įmonėmis. Tai puiki galimybė ne tik Lietuvos įvairių pramonės šakų įmonėms gauti prieigą prie naujausių technologijų, padedančių užtikrinti gamybinės linijos kontrolę, automatizuoti veiklas, tačiau ir Lietuvos fotonikos įmonėms parodyti savo gebėjimus kuriant atitinkamus produktus ar paslaugas“ – teigia LITEK™ koordinatorė K. Ananičienė. Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio atstovai bus atsakingi už projektinių veiklų viešinimą, įmonių švietimą apie fotonikos technologijų kuriamas naujas galimybes bei partnerių paiešką. LITEK™ prisijungs prie tvaraus PhotonHUB Europe skaitmeninių inovacijų centro veiklos bei tinklaveikos kūrimo, investicijų fotonika grįstoms inovacijoms pritraukimo.

PhotonHUB mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Numatoma organizuoti virtualius mokymus, įkurti bent 40 parodomųjų „demo“ centrų, kuriuose bus galima susipažinti su fotonikos technologijų pritaikomumu skirtingose srityse, pradedant biomedicina, baigiant – išmaniais miestais ar mobilumu. Anot K. Ananičienės, susisteminti ir vienoje elektroninėje platformoje pateikti kvalifikacijos kėlimo mokymai, technologijų parodomieji centrai ar kursai stipriausiuose Europos centruose užtikrins patogų žinių prieinamumą bet kuriai įmonei. Tokiu būdu bus ne tik apmokomas personalas dirbti su naujausiomis fotonikos technologijomis, kas yra ypač aktualu naujiems tokių technologijų naudotojams, tačiau ir viešinamos fotonikos technologijų galimybės, jų pritaikomumas skirtingose verslo srityse.

PhotonHUB parama technologiniams eksperimentams („test before invest“)

PhotonHUB Europe tikslas yra suteikti įmonėms prieigą prie pažangiausių fotonikos technologijų ir žinių vieno langelio principu. Siekiama sukurti atvirą prieigą tam, kad įvairių industrijų įmonės (ypač pirmą kartą fotonikos technologijų naudotojai) galėtų kurti naujus produktus visoje vertės grandinėje: pradedant ankstyvojo etapo koncepcija, maketu (TPL3-4), baigiant prototipu (TPL 5-6) ar bandomąja partija (TPL7-8).

PhotonHUB projekto rėmuose planuojami vadinamieji „atvirieji kvietimai“ (angl. Open Calls), kurių metu įmonės galės aplikuoti kaskadiniam finansavimui gauti. Priklausomai nuo projekto apimties ir technologinės parengties (TPL) lygio, įmonės aplikuoti galės į 2 – 150 tūkst. Eur finansavimą. PhotonHUB kaskadinis finansavimas bus skiriamas tik tarptautinėms projektinėms iniciatyvoms.

„Problema ta, kad mažos įmonės, norinčios diegti inovacijas savo veikloje, dažnai susiduria su lėšų stygiumi. Tai susiję su išaugančia finansinių įsipareigojimų rizika. PhotonHUB EUROPE suteikiama galimybė kreiptis ir gauti finansavimą fotonikos technologijų išbandymui šią riziką sumažina. Įmonės gali išsibandyti technologijas ir vėliau spręsti dėl jų tinkamumo savo veiklos sferoje“ – teigia K. Ananičienė.

Pridėtinę vertę kurs nemokama PhotonHUB Europe ekspertų pagalba verslo, finansų, intelektinės nuosavybės srityse taip siekiant užtikrinti spartesnį fotonikos technologijų įsisavinimą. Ši pagalba bus itin aktuali pirmą kartą naudotojams.

PhotonHUB pagalba investicijų paieškoje

Organizuodami forumus, partnerystės renginius, įvairius susitikimus, PhotonHub Europe padės inovacijas kuriančioms įmonėms rasti rizikos ar kitų privataus/viešo kapitalo investicijų. Tokiu būdu siekiama sustiprinti galimybes greičiau pateikti į rinką naujus fotonikos ar fotonikos įgalintus produktus. Bus teikiamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie atsiveriančias galimybes, kreipkitės į info@litek.lt