a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > PhotonHub Europe kartu su LITEK™ pritraukė 19 milijonų eurų

PhotonHub Europe kartu su LITEK™ pritraukė 19 milijonų eurų

„PhotonHub Europe“ – naujam visos Europos fotonikos skaitmeninių inovacijų centrui – skirta 19 mln. EUR investicija iš ES programos „Horizontas 2020“. Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris LITEK™ kartu su B-PHOT Briuselio Vrije Universitetu (VUB), Tyndall Nacionaliniu institutu, PhotonDelta, Photonics France ir kitais stipriais fotoninių technologijų kūrėjais vieno langelio principu suteiks prieigą prie ES aukščiausio lygio kompetencijos centrų tinklo. Tuo bus paspartintas tuo paspartinant fotonikos technologijų įsisavinimą ir integravimą į naujoviškus gaminius, kad Europos pramonė taptų konkurencingesnė taip pat paskatintų naujus skaitmeninės Europos verslus bei verslo modelius.

„PhotonHub Europe“ padės Europos MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms tapti stipriai konkurencingomis skaitmeninėmis įmonėmis, greičiau ir išmaniau diegiant fotonikos technologijas, tiesiogiai sukuriant ES daugiau kaip 1 000 naujų aukštųjų technologijų darbo vietų ir beveik 1 mlrd. EUR naujų pajamų ir rizikos kapitalo iki 2025 m.

Pasak LITEK™ klasterio vadovės Kristinos Ananičienės, pramonės skaitmeninimas yra neišvengiamas. Tik laiko klausimas, kada net konservatyviausias verslas bus priverstas diegti skaitmenines technologijas, kad išliktų konkurencingas ir efektyvus. Ir čia atsiranda su fotonika susiję sprendimai. Lazeriniai ir fotoniniai sprendimai laikomi vieni iš pagrindinių didelio poveikio technologijų skaitmenizacijai įgyvendinti .

„Fotonika yra labai svarbi, kad veiktų programos, skatinančios naują pramonės evoliucijos bangą -„ Pramonė 4.0 “, kurios taip pat labai svarbios gebėjimui iš esmės spręsti didžiules pasaulines visuomenės ir aplinkos mūsų laikų problemas “, – teigia profesorius Hugo Thienpont, Briuselio Vrije Universiteito (VUB) Briuselio fotonikos (B-PHOT) katedros direktorius bei „PhotonHub Europe“ koordinatorius. „Europos pramonė turi būti priešakyje diegdama fotonikos naujoves, išnaudodama visas mūsų stipriąsias puses visose inovacijų vertės grandinės dalyse taip pat bendradarbiaudama visose valstybėse narėse, kad palaikytų Europos verslo inovacijas ir augimą. Tai yra „PhotonHub Europe“ įkūrimo motyvas, kuris tiesiogiai remiasi bendradarbiavimo pastangomis daugiau nei 15 metų ankstesnių Europos projektų ir visų organizacijų, dalyvaujančių kuriant ir integruojant tokiai didelei institucijai reikalingą infrastruktūrą“.

Siekdama paspartinti fotonikos technologijų įsisavinimą ir diegimą Europos pramonėje, „PhotonHub“ įsteigs vieną fotonikos inovacijų centrą, kuris apjungs visas geriausias šioje kategorijoje fotonikos technologijas, įrenginius, 53 aukščiausių Europos kompetencijos centrų patirtį po vienu stogu – tai yra vieno langelio principo taikymo sprendimas su atvira prieiga bet kuriai įmonei bet kurioje Europos vietoje, norinčiai diegti naujoves fotonikos srityje.

Europos įmonėms, visų pirma ne fotonikos MVĮ ir vidutinio dydžio kapitalizacijos įmonėms, kurios yra pirmosios ir ankstyvosios fotonikos naudotojos, „PhotonHub“ biure Briuselyje bus suteikta atvira prieiga bei plataus spektro paslaugos ir galimybės, apimančios:

⦁ paramą mokymams ir kvalifikacijos kėlimui
⦁ „Išbandykite prieš investuodami“- paramą inovacijoms
⦁ pagalbą investicijų paieškoje

Parama fotonikos mokymams ir kvalifikacijos kėlimui

Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo parama įmonėms apims tiek technologinius tiek konkrečios programos fotonikos mokymus , panaudojant paskaitomis grįstas mokymo programas, praktinius laboratorinius mokymus ir „Train-the-Trainer“ programas 40-yje demonstracinių centrų ir 10-yje patirties centrų visoje Europoje. Visi mokymai suderinti, kad atitiktų „PhotonHub“ Europos fotonikos inovacijų akademijos nustatytus kompetencijos standartus.

„Išbandykite prieš investuodami“ inovacijų parama

„Išbandykite prieš investuodami“- geriausių Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo subjektų , siūlančių kuo platesnį fotonikos technologijų asortimentą, apimantį visą vertės grandinę nuo ankstyvojo produkto koncepcijos iki pat pateikimo į rinką, inovacijų parama įmonėms, kurią sudaro projektavimo, prototipų kūrimo, eksperimentinė, inžinerijos ir bandomosios gamybos įranga bei patirtis, tolesnių konsultacijų teikimas ir ryšiai su Europos pramonės tiekimo grandine.

Pagalba investicijų paieškoje

„PhotonHub“ padės įmonėms, diegiančioms fotonikos inovacijas, rasti investicijų iš tinkamų rizikos kapitalo ar kitų privačių / viešų augimo kapitalo šaltinių, kad dar labiau sustiprintų savo galimybes greičiau pateikti į rinką naujus fotonikos ir „fotonikos įgalintus“ produktus.

Tarpvalstybinė pridėtinė vertė ir visos Europos tinklaveika

„PhotonHub Europe“ bendradarbiaus su vietiniais fotonikos centrais iš „švyturių regionų“, kur fotonika jau yra gerai įsitvirtinusi, siekdama sukurti geriausios praktikos modelius, skirtus remti MVĮ inovacijas bei plačiai skleisti šią geriausią praktiką, kad būtų galima paremti naujų inovacijų centrų, apimančių daugumą Europos regionų, plėtrą.

„PhotonHub Europe“ pradės veikti nuo 2021 m. pradžios ir nuolat skelbs atvirą kvietimą įmonėms kreiptis dėl paramos paslaugų. Paraiškos paramai gauti bus teikiamos internetu per „PhotonHub“ svetainę, esančią www.photonhub.eu.

Yra du svarbūs lygiai, kuriuose „PhotonHub“ tikisi poveikio. Pirma: galutinių vartotojų pramonės skaitmeninimas ir konkurencingumas Europoje, visų pirma MVĮ skaitmeninimas ir konkurencingumas pasitelkiant fotoniką. Per pirmuosius ketverius veiklos metus „PhotonHub“ tikisi surengti individualias diskusijas apie fotonikos naujovių idėjas su mažiausiai 8 000 įmonių – 90% jų būtų MVĮ – dalyvausiančios beveik 6 000-iuose mokymų užsiėmimų, iš kurių 280 įmonių gautų naudos iš susitikimų su investuotojais taip pat daugiau nei 250 įmonių gautų tarpvalstybinę inovacijų paramą, kad pagreitintų TRL. „PhotonHub“ tikisi, kad, vien per nurodytą laikotarpį, ši ir kita paramos veikla tiesiogiai sukurs ES daugiau nei 1 000 naujų aukštųjų technologijų darbo vietų taip pat bus gauta beveik 1 milijardas eurų naujų pajamų ir pritraukta naujo rizikos kapitalo.

Antra, „PhotonHub“įvertins paramos veiklos poveikį platesnei Europos fotonikos centrų ekosistemai, visų pirma finansinio svertinio veiksnio, skirto fotonikos naujovėms finansuoti, kuris,kaip tikimasi, pridės dar bent 75 milijonus eurų prie EK finansavimo, įgyvendindamas pačios „PhotonHub“ tvarumo verslo planą, kuris ir toliau veiks kaip „PhotonHub Europe Asociacija“, gerokai viršijantis pradines 19 milijonų eurų investicijas iš EK.

Pagrindinis informacijos šaltinis: PhotonHub Europe pranešimas spaudai (en)