a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > LITEK™ – Lietuvos pramonės įmonių skaitmeninimo skatinimo idėjų dirbtuvės

LITEK™ – Lietuvos pramonės įmonių skaitmeninimo skatinimo idėjų dirbtuvės

Kad Europa išliktų konkurencinga tarptautiniu mastu, jos pramonės įmonės turės sparčiai pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis, padedančioms  atsirasti didesnės vertės produktams ir išmaniesiems procesams. Industry 4.0 revoliucija suteikia tokias galimybes didelėms ir mažoms įmonėms, tačiau daugeliui jų vis dar sunku nuspręsti į kokias technologijas investuoti ir kaip užtikrinti jų skaitmeninės transformacijos finansavimą. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ypač lėtai integruoja skaitmenines technologijas: tik viena iš penkių ES MVĮ yra įsidiegusi šias technologijas, tačiau jos sudaro daugiau kaip 90% visų Europos įmonių. Atsižvelgiant į sektorių ir regioną, ES mastu taip pat labai skiriasi skaitmeninimo lygis. Siekiant panaikinti dabartinę atskirtį, ES pasiūlė įsteigti skaitmeninius inovacijų centrus  (DIH), kaip pagrindinį prioritetą Europos pramonės iniciatyvos skaitmeninimo srityje, priimtą 2016 m. balandžio mėn. Skaitmeninių inovacijų centrų (DIH) viena iš pagrindinių užduočių – padėti suvokti didelėms ir mažoms aukštųjų technologijų įmonėms skaitmeninių technologijų galimybes. Kartu su pagrindiniais technikos universitetais ar mokslinių tyrimų organizacijomis DIH veiks vieno langelio principu, kuriose gamybos įmonės, ypač MVĮ, steigėjai ir vidutinės kapitalizacijos įmonės, galės gauti prieigą prie technologijų testavimo, finansavimo patarimų, rinkos žvalgybos ir tinklų kūrimo galimybių.

LaserLT Skaitmeninių inovacijų centro ( LaserLT DIH), kurio vizija yra tapti stipriausiu  lazerių, fotonikos ir pažangios gamybos DIH Šiaurės Rytų Europoje ir Skaitmeninių inovacijų centrų tobulinimosi programos (DIHELP), siekiančios sukurti nuoseklią, suderintą ir tvarią Europos pramonės šakų visose ES valstybėse narėse regioniniu lygmeniu rėmimo strategiją, naudojant skaitmeninių inovacijų centrų (DIH) koncepciją, atstovai LITEK™ konferencijų salėje 2019.07.16-18d. vykusiose dirbtuvėse bei seminare apsikeitė idėjomis su juose dalyvavusių  įmonių bei vyriausybės atstovais  apie tai, kokie yra pagrindiniai Lietuvos pramonės skaitmeninimo iššūkiai ir kaip juos galima veiksmingai spręsti taip pat kuo LaserLT  Skaitmeninių inovacijų centras gali padėti Lietuvos įmonėms jų skaitmeninėse transformacijose. LaserLT DIH planuoja plėtoti veiklą trimis pagrindinėmis kryptimis: kompetencija lazerinėse technologijose, konsultacijomis bei prieiga prie finansavimo verslui, ryšiai su pramonės atstovais. Šių trijų dienų trukmės renginio pagrindinis tikslas – suburti įmones, norinčias daugiau sužinoti apie skaitmeninius sprendimus ir galimybes pagerinti savo veiklą, bei organizacijas, kurios dirba su skaitmeninimu, taip pat visus, kuriems smalsu sužinoti apie Lietuvos regionų skaitmeninį transformacijos procesą ir naujas technologijas.

Seminaro dalyviai, apsilankę Fizinių ir technologijos mokslų centro Lazerinių technologijų skyriuje, susipažino su čia kuriamomis fotonikos, robotikos ir pridėtinės gamybos (3D spausdinimo), bei vystomomis inovatyviomis technologijomis, sėkmingai diegiamomis pramonės įmonėse.

Informacijos šaltinis: https://ec.europa.eu