a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > LITEK™ ir CPIC pasirašytas memorandumas-svarbus žingsnis tolesnio bendradarbiavimo link

LITEK™ ir CPIC pasirašytas memorandumas-svarbus žingsnis tolesnio bendradarbiavimo link

Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko koordinuojamas Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK™) sėkmingai baigė įgyvendinti dvejų metų trukmės tarptautinį projektą LASER-GO GLOBAL, kurio metu buvo kuriamas pasaulinis kontaktų tinklas per kurį galima būtų vystyti mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą tarp klasterių/organizacijų/įmonių medicinos fotonikos srityje. Projekto metu buvo dalyvauta parodose, konferencijose, misijose, kurių metu užmegzti tiesioginiai ryšiai su pasaulyje žinomomis, inovacijas pramonės technologijų, medicinos ir kitose srityse kuriančiomis bei vystančiomis, įmonėmis taip pat numatytos ateities bendros veiklos gairės, pasirašant bendradarbiavimo protokolus ar sutartis.

2019 m. birželio 26d. Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio (LITEK™) ir  Kanados Pramonės Fotonikos Konsorciumo (CPIC) atstovai pasirašė memorandumą, kuriame susitarė dėl bendros veiklos skatinant bei palengvinant bendradarbiavimą, verslo galimybes tarp Europos ir Kanados fotonikos srities inovatyvių įmonių, kartu vystant MTEP projektus, organizuojant bendrus susitikimus, seminarus, praktinius užsiėmimus, misijas, vizituojant klasterio narius taip pat inicijuojant informacijos sklaidą apie LASER-GO GLOBAL katalogo “inovacijų čempionus” ir jų sukurtus naujausius produktus. Memorandumo šalys susitarė tarpusavyje dalintis svarbia informacija, susijusia su rinkos tendencijomis, reguliavimo aplinka, planuojama politika tikslinėse rinkose ar bet kokia kita svarbia iniciatyva, galinčia daryti teigiamą ar neigiamą poveikį MVĮ ir šios sutarties partnerių nariams, skatinti tiesioginį bendradarbiavimą su kitomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis – universitetais, tyrimų centrais, inkubatoriais, didelėmis įmonėmis.