a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > Europos Fotonikos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (PPP) paramos veiksmų mažoms ir vidutinėms įmonėms apžvalga

Europos Fotonikos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (PPP) paramos veiksmų mažoms ir vidutinėms įmonėms apžvalga

Europos fotonikos sektorius nuolat plečiasi ir auga. Siekdamas padidinti jo vystymosi ir plėtros potencialą tarptautinis tinklas, susidedantis iš nacionalinių platformų, regioninių klasterių, laboratorinių infrastruktūrų, akademijų ir institutų H2020 projektų rėmuose, vadovaujamas organizacijos Fotonikos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė  (PPP), remia Europos smulkias ir vidutines įmones, kuriančias bei vystančias technologijas fotonikos srityje. Šios organizacijos 2015-2020 metų laikotarpio paramos veiklų apžvalgoje yra pateikiami pavyzdiniai projektai, kurių pagalba Europos fotonikos MVĮ buvo suteiktos inovacijų skatinimo ir tinklaveikos paslaugos.  Tarp jų yra ir du projektai, vykdyti kartu LITEK™ – RespiceSME (partneris) bei  LASER-GO (koordinatorius) – kurių metu įmonės turėjo galimybę įsivertinti savo inovatyvumo potencialą, pasirengti inovacijų strategiją, atlikti produkto vertės grandinės analizę, surasti aktualius mokslinius tyrimus atliekančią laboratoriją, padidinti bei sustiprinti tarptautinę tinklaveiką, identifikuoti bei ištirti naujas rinkas trečiose šalyse.