a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Pranešimai  > Naujas projektas! LITEK sinergijos stiprinimas

Naujas projektas! LITEK sinergijos stiprinimas

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK koordinatorius) 2017 m. sausio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „LITEK sinergijos stiprinimas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0002), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Inoklaster LT”.

Priemonė: Inoklaster LT
Projekto vertė: 124 335,33 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausis – 2019 m. sausis

Projekto tikslas – stiprinti klasterio narių bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  bei inovacijų veiklas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti klasterio narių konsultacijas, teikiant klasterio narių poreikiams pritaikytas verslo rėmimo paslaugas, taip sudarant palankias sąlygas įvairių technologinių ar kt. su MTEPI veiklomis susijusių problemų  sprendimui, naujų idėjų generavimui ir klasterio žinomumo didinimui. Klasterio koordinatorius planuoja aktyviai dalyvauti klasterio narių veikloje, konsultuoti, stiprinti klasterio narių bendradarbiavimą, vykdant MTEP bei inovacijų veiklas, stiprinant klasterį didinti jo žinomumą ir matomumą, plėsti klasterį, pritraukiant naujų narių.Tikimasi, jog visos šios priemonės prisidės prie LITEK stiprėjimo, didesnio klasterio narių mokslinių tyrimų rezultatų pritaikomumo ir komercializavimo, didesnio klasterio žinomumo.