a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Pranešimai  > Baigtas įgyvendinti projektas Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Baigtas įgyvendinti projektas Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Su džiaugsmu pranešame, kad VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ su partneriais – LITEK nariais – baigė įgyvendinti projektą.

„Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas“. 2012 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ dėl paramos teikimo projektui „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę Inoklaster LT. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama projekto įgyvendinimui iš Europos Regioninės plėtros fondo siekė daugiau nei 870 tūkst. litų.

Projektą įgyvendino Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK), jungiantis dvylika įmonių ir organizacijų, veikiančių lazerinių ir su jomis susijusio inžinerinių technologijų srityje ir vykdanti bendrus projektus. Šiuo metu klasterio nariais yra UAB „Arginta“, UAB „Arginta Engineering“, UAB „Eksma“, Elas, UAB, UAB „Ekspla“, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, VŠĮ „Intechcentras“, UAB „Optida“, UAB „Optolita“, UAB „Optonas“, UAB „Progresyvūs verslo sprendimai“ ir projekto koordinatorius VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“.  Bendra LITEK įmonių metinė apyvarta viršija 120 mln. Lt, o jose dirba per 490 darbuotojų.

Projekto tikslas buvo stiprinti Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Klasterio nariai, įgyvendindami projektą, dalyvavo 14-je tarptautinių lazerinių technologijų parodų ir konferencijų, buvo vykdoma reklaminės ir informacinės medžiagos, pristatančios klasterį ir jo gaminamus produktus, leidyba bei klasterio darbuotojų mokymai. Projekto įgyvendinimo metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 2 naujomis lazerių pramonės įmonėmis – TOPAG Lasertechnik GmbH (Vokietija) ir AmpLight KG (Austrija), Pietų Europos fotonikos ir optikos klasteriu  SECPhO (Southern European Cluster of Photonics and Optics, Ispanija). Šios organizacijos jau aktyviai įsijungė į bendrą klasterio veiklą planuojant naujus tyrimus ir projektus, o tai ypatingai reikšminga siekiant didinti klasterio tarptautinio bendradarbiavimo mastą, įsijungimą į tarptautinius tinklus ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.