a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Įvykiai  > Sėkmingai įgyvendintos idėjos skatina tobulėti!

Sėkmingai įgyvendintos idėjos skatina tobulėti!

Lietuvoje Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014—2020 m. finansiniu laikotarpiu didelis dėmesys skiriamas į aukštą pridėtinę vertę orientuotai ekonomikai. Šiuo laikotarpiu vienomis iš prioritetinių  finansavimo sričių yra moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra įmonėse,  taip pat smulkių ir vidutinių įmonių konkurencingumo skatinimas. Įmonės konkurencingumas yra tiesiogiai priklausomi nuo gebėjimo  kurti  inovatyvius produktus ar paslaugas, o šie gebėjimai reikalauja nemažai investicijų. Suprasdamos inovacijų svarbą savo konkurencingumui, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK™ įmonės ne tik kasmet investuoja į mokslinius tyrimus ir inovacijas vidutiniškai 5 % procentus nuo metinės apyvartos, tačiau ir aktyviai dalyvauja inovacijų skatinimui skirtose finansavimo priemonėse. 2017 metais klasteryje veikiančios įmonės ir organizacijos sėkmingai užbaigė visą eilę nacionalinių ir tarptautinių projektų. Europos struktūrinių fondų priemone „Dizainas LT“ pasinaudojusi bei finansavimą gavusi UAB „3D prototipai“ įgavo galimybę padidinti įmonės produktų patrauklumą, paklausą bei įmonės produktyvumą, sukuriant naujus dizaino sprendimus trims skirtingiems produktams – portabiliam dviračių tramplynui, inovatyviam vyno vėžimėliui ir laiko matavimo sistemai. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama didinti kalnų dviračių sporto patrauklumą Lietuvoje, sukurti inovatyvaus dizaino vyno vežimėlį, kuris bus kompaktiškas ir patogus naudoti bei sukurti visiems prieinamą laiko matavimo sistemą.

UAB „Integrali skaidulinė optika“ laimėjo finansavimą  pagal  Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę „Inovaciniai čekiai“ . Projekto metu buvo parengta techninė galimybių studija, kurios tikslas nustatyti, kokie yra mikrooptinio (sudaryto iš laisvos erdvės elementų) skaidulinio stiprintuvo kaupinimo spinduliuotės įvedimo ir sustiprintos spinduliuotės išvedimo mazgo parametrai, ir kokios yra galimybės  sukurti patikimus, pilnai funkcionuojančius tokio tipo mikrooptinius mazgus.

2017 metais kartu su užsienio partneriais sėkmingai projektus  tarptautinėje Europos inovacijų programoje EUREKA, skatinančiai įmones mokslo ir studijų institucijose sukurtų MTEP rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos, užbaigė UAB „Ferentis“, Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) bei UAB „ELAS“.UAB „Ferentis“, Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) kartu su Suomijos partneriu „Experimentica Ltd.“ 24 mėnesius trukusio projekto (programa EUREKA, projekto akronimas ArtiCo) metu sukūrė dirbtinį, žmogaus rageną imituojantį, modelį vaistų skvarbos testams. Taip pat UAB „Ferentis“ kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centru  (FTMC) bei partneriais iš Izraelio bei Švedijos pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę ERA-NET įgyvendino projektą pavadinimu „REGENERATE“. Mokslininkai projekto metu sukūrė ir nuodugniai ištyrė I ir III tipo rekombinacijos žmogaus baltymą kolageną ir sintetinį biologinį imitacinį hidrogelį, skirtus naudoti kaip ragenos epitelio kamieninių ląstelių nešėjus.

UAB „Elas“ 2017 metais kartu su užsienio partneriais baigė įgyvendinti projektą (programa EUREKA , projekto akronimas MultiLas) , kurio metu buvo sukurtos sistemos ir procesų technologijos, kurios derina aukštos kokybės lazerinį gręžimą mikrometrų diapazone ir didelį našumą, kai gręžimo greitis iki 50 angų / sek. Sistemoje yra didelio galingumo ir greičio lazeris, apdorojimo galvutė, padalijanti lazerio spindulį į keletą dalinių spindulių lygiagrečiai spiraliniam apdorojimui, bei  įrenginio prototipas su naujoviškomis valdymo priemonėmis.

Praėjusiais metais, kartu su įmone iš Šveicarijos  Evatec Ag, UAB „Altechna coatings“ (buvusi UAB „Optida“) pagal tarptautinės Europos inovacijų programą Eurostars įgyvendino projektą „Pažangaus magnetroninio dulkinimo metodo optinių dangų nusodinimui kūrimas“. Projekto metu buvo išvystyta didelės spartos daugiasluoksnių optinių dangų formavimo technologija, ZrO2 ir HfO2 sluoksnių pagrindu.

2017 metais buvo užbaigtas 48 mėnesius trukęs tarptautinis Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC ) kartu su 20 užsienio partnerių įgyvendinamas  7FP projektas APPOLO “Hub of Application Laboratories for Equipment Assessment in Laser Based Manufacturing” (Taikomųjų tyrimų laboratorijų centras pramonei skirtos lazerinės įrangos įvertinimui. Projekto koordinatorius – Fizinių ir technologijos mokslų centras. APPOLO projekte buvo siekiama užmegzti ir koordinuoti ryšius tarp galutinių vartotojų, kuriems reikalingos lazerių technologijos (mikro) apdirbimui, dalintis sukauptomis žiniomis tarp mokslinių tyrimo institutų, universitetų taikomųjų laboratorijų bei lazerinės įrangos gamintojų (ypač SVV), norinčių patiekti rinkai bei integruoti į gamybos linijas naujus lazerius, lazerio spinduliuotės valdymo ir procesų kontrolės įrangą.

LITEK™ 2017 metais ne tik aktyviai dalyvavo naujų technologijų kūrime, bet ir skyrė dėmesio inovacinių procesų įmonėse vystymui bei eksporto skatinimo veikloms. Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (koordinuojamas VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko) kartu su užsienio partneriais 2017 metais užbaigė du tarptautinius projektus „RespiceSME“ (Regional and National European Support for Photonics Innovation Clusters enhancing SMEs Innovation Potential, H2020-ICT-2015 ) ir „LASER-GO“ (Creating and Developing the Strategic Cluster Partnership in Photonics for Health, COS-CLUSTER-2014-3-03). RespiceSME projekto komanda parengė metodiką ir vadybinius įrankius, skirtus nustatyti inovacinį potencialą fotonikos srities įmonėse, išanalizuoti fotonikos srityje veikiančių kompanijų vertės grandinę, taip pat suformavo Europos universitetų fotonikos srities mokymo programų ir kompetencijų duomenų bazę, parengė įžvalgas dėl sumaniosios specializacijos fotonikos srityje skirtinguose Europos regionuose. LASER-GO projektu metu kartu su tarptautiniais partneriais buvo išžvalgytos potencialios trečiųjų šalių (Pietų Afrikos Respublika, Iranas, JAV, Pietryčių Azija) rinkos, užmegzti tiesioginiai kontaktai su šių šalių fotonikos srities asociacijomis, valdžios institucijomis, inicijuoti mokslinių tyrimų projektai.

Ir ateityje LITEK™ partneriai planuoja investuoti ir aktyviai dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse programose, nes tik nuolatinės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas bei naujų eksporto rinkų paiešką užtikrins įmonių sėkmingą plėtrą globalios konkurencijos sąlygomis.