a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Įvykiai  > LITEK™ klasterio nariams – „greiti pinigai“ inovacijoms

LITEK™ klasterio nariams – „greiti pinigai“ inovacijoms

Eilę metų Europos Sąjungos viešosiomis investicijomis per priemonę „Inočekiai“ turi galimybę pasinaudoti SVV subjektai pradedantys arba jau vykdantys inovacinę veiklą. Anot LITEK™ klasterio vadovo Juliaus Paužolio, šiame kvietime priemonė tapo gerokai patrauklesnė bei naudingesnė įmonėms, nes supaprastėjo jos administravimas bei kelis kartus padidėjo finansavimas projektams.

Dvi LITEK™ klasterio įmonės, UAB EKSPLA ir UAB „Integrali skaidulinė optika“ įrodė, kad jų idėjos vystant inovatyvius gaminius yra vertos „greitų pinigų verslui“, laimėdamos finansavimą šiems MTEP projektams: „Femtosekundinio suminio dažnio generacijos spektrometro galimybės paviršių tyrimuose“ (UAB EKSPLA) bei „Naujos kartos ultra trumpų impulsų skaidulinio osciliatoriaus charakteristikų tyrimas“ (UAB „Integrali skaidulinė optika“). UAB EKSPLA, būdama bene vienintele įmone pasaulyje, gaminančia SDG spektrometrus, įgyvendinusi aukščiau paminėtus mokslinius tyrimus, ateityje tikisi, kad atskleistos naujo femtosekundinio SDG spektrometro techninės galimybės tiriant fazių riboje esančius organinius junginius ir biomolekules padidins spektrometro paklausą pasaulinėje rinkoje ir leis kompanijai išlaikyti lyderiaujančios įmonės poziciją. Taip pat bus pasiruošta SDG spektrometro pardavimams, išryškinant įrangos taikymo pavyzdžius, realias spektrometro charakteristikas. Šio projekto vertė paraiškoje – 25.000,00 Eur.

UAB „Integrali skaidulinė optika“, jau trečią kartą laimėjusios finansavimą idėjų vystymui per priemonę „Inočekiai“, įgyvendinamas MTEP projektas yra skirtas naujoviškų ultra trumpų impulsų skaidulinių osciliatorių charakteristikų tyrimams, kurie dėl savo unikalių savybių, prognozuojamo patikimumo, ilgaamžiškumo, stabilumo, puikių energetinių charakteristikų bei parametrų lankstumo galėtų pakeisti dabar rinkoje esančius ne visada patikimus ultra trumpų impulsų sinchronizuotų modų skaidulinius lazerius, kuriuose pasyvi modų sinchronizacija dažniausiai pasiekiama panaudojant netiesinės sugerties efektą įsisotinančiuose puslaidininkiniuose sugėrikliuose (SESAM) arba kaip alternatyvą panaudojant netiesinės kilpos veidrodžius. Ultra trumpų impulsų skaidulinis osciliatorius potencialiai turi labai plačias taikymo galimybes, dėl to ženkliai galės prisidėti prie bendros pasaulinės skaidulinių lazerių rinkos augimo, o nacionaliniu mastu projekto rezultatai gali turėti didelį poveikį Lietuvos lazerių sektoriaus augimui. Projektas yra vykdomas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Skaidulinių lazerių laboratorijoje. Projekto vertė paraiškoje- 46.114,00 Eur.

Dar vieno LITEK™ klasterio nario Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Lazerinių technologijų skyriaus mokslininkai, bendradarbiauja su finansavimą per priemonę „Inočekiai“ inovacinei veiklai vystyti laimėjusia UAB „Optomenas“ ir, savo laboratorijose planuoja atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus optinių dangų nusodinimo technologijai, kuri įgalintų prailginti UV lazerinėse sistemose (230-370 nm) naudojamų optinių elementų tarnavimo laiką bei pagerinti spektrines elementų savybes (parametrus). „Visa tai užtikrins kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir leis UAB „Optomenas“ įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą bei efektyviai konkuruoti su rinkoje esančiai produktais“,- teigia Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Lazerinių technologijų skyriaus optinių dangų laboratorijos vadovas dr. Simonas Kičas. Projekto vertė paraiškoje- 33.000,00 Eur.