a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Įvykiai  > Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertų vizitas

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertų vizitas

Š.m. rugsėjo 10 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai aplankė Saulėtekio slėnio technologijų ir inovacijų centrą. EBPO – tai forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei dirba kartu, siekdami rasti bendrus problemų sprendimus. EBPO svarsto klausimus, susijusius su makroekonomika, aplinkosauga, švietimu, mokslu, technologijomis bei inovacijomis.

1996 m. Lietuva, Latvija ir Estija įteikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai bendrą prašymą tapti šios Organizacijos narėmis. Įgyvendinus pasiruošimo etapą bei atlikus visas procedūras, 2015 m. birželio 4 d. EBPO Taryba oficialiai pakvietė Lietuvą pradėti stojimo į EBPO procesą.

Šiuo metu EBPO ekspertai lankosi Lietuvoje su tikslu atlikti Lietuvos inovacijų politikos peržiūrą. Peržiūra siekiama pateikti išsamų Lietuvos inovacijų sistemos vertinimą, daugiausia dėmesio skiriant valdžios vaidmeniui. Atlikus Peržiūrą, EBPO ekspertai pateiks konkrečias rekomendacijas, kaip patobulinti šalies inovacijų politiką, naudojamas priemones, nustatys esminius trūkumus ir gerąją praktiką.

Vizite į Saulėtekio slėnio technologijų ir inovacijų centrą dalyvavo EBPO Mokslo, technologijų ir inovacijų direktorato Mokslo ir Technologijų skyriaus Valstybių inovacijų politikos peržiūrų padalinio vadovas Gernot Hutschenreiter, EBPO Mokslo, technologijų ir inovacijų direktorato Mokslo ir Technologijų skyriaus Valstybių inovacijų politikos peržiūrų padalinio vyriausioji ekonomistė Giulia  Ajmone Marsan bei politikos analitikas Alistair Nolan, „Technopolis“ Amsterdamo padalinio atstovė Patries Boekholt, Suomijos TEKES vykdantysis direktorius, atsakingas už ryšius su klientais, ir „Technopolis“ Talino padalinio atstovas Jari Romanainen bei atstovai iš Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos.