a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > LITEK™ narių pasiekimai-įkvepiančio bei sėkmingo darbo vaisiai

LITEK™ narių pasiekimai-įkvepiančio bei sėkmingo darbo vaisiai

Praėję 2019 metai Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEKTM nariams buvo itin darbingi naujų produktų kūrime bei pasižymėjo neeiliniais įvykiais: pradedant iškilmingu ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ įteikimu Prezidentūroje UAB „Eksma“ direktoriui, vienam iš Lietuvos lazerių ekosistemos puoselėtojų, dr. P. Balkevičiui, baigiant pirmosios tarpsektorinės konferencijos „Photonics for Health“ organizavimu.

2019 m. taip pat buvo baigtas įgyvendinti bendras Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio narių projektas „LITEK sinergijos stiprinimas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0002), dalinai finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Inoklaster LT”, kuriuo buvo siekiama stiprinti LITEKTM klasterio narių bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  bei inovacijų veiklas. Klasterio nariai teigia, kad „LITEK sinergijos stiprinimas” sudarė prielaidas inicijuoti naujus tyrimų projektus, aktyviau įsitraukti į klasterio tinklaveiką, bendradarbiauti tiek technologiniame lygmenyje, tiek stiprinant pozicijas esamose bei ieškant naujų rinkų.

 

Investicijos

Siekdami išlikti konkurencingais ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje erdvėje, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio nariai nuolat investuoja į naujų paslaugų ar produktų kūrimą bei tobulinimą. Vidutiniškai LITEKTM nariai MTEP veiklai skiria 3-5 proc. nuo apyvartos, ir 2019 m. buvo ne išimtis. Pastaraisiais metais MTEP veiklai išlaidų buvo priskaičiuota netoli 2 mln.Eur.

Pernai metais klasterio nariai pradėjo įgyvendinti ES ir LR nacionalinėmis lėšomis remiamas projektines veiklas, įskaitant MTEP, už beveik 9 mln. Eur, iš kurių kiek daugiau nei 4 mln.  – pritrauktas finansavimas. Tarp klasterio narių populiariausios priemonės buvo „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, „Pramonės skaitmeninimas LT“, „Naujos galimybės LT“, „Inopatentas“ ir kt. „Šių projektų finansavimas ženkliai prisideda prie mažų ir vidutinių įmonių augimo ir konkurencingumo stiprinimo. Leidžia modernizuoti, skaitmenizuoti, automatizuoti gamybą, vystyti naujus produktus, pritraukti perspektyvius specialistus – teigia UAB „Optonas“ direktorius Gintas Jakubėnas. – Šiuo metu įgyvendiname projektus, kurių pagalba vystome tris pasaulinio lygio produktus. Priemonė „Pramonės skaitmeninimas LT“ padeda mums iš pagrindų atnaujinti gamybinę bazę ir maksimaliai  automatizuoti procesus.“

 

Bendradarbiavimas

Pernai metais klasterio narės UAB „Ekspla“ bei UAB „Altechna Coatings“ kartu su partnere UAB „Lidaris“ užbaigusios  projektą „Ultratrumpieji impulsai ateities technologijoms“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis įmonių lėšomis, pristatė rinkai naują produktą – hibridinę lazerinę sistemą UltraFlux. Pasaulinio naujumo sistema buvo sukurta vystant OPCPA technologiją, integruojant plačiajuostį šviesolaidinį užkrato lazerį bei kietojo kūno diodais kaupinamą stiprintuvą. UltraFlux sistema integruota su parametriniu stiprintuvu, kuris skirtas itin didelės smailinės galios kelių optinių ciklų impulsų generacijai.

Sėkmingo bendradarbiavimo vaisiais džiaugėsi ir LITEKTM nariai UAB „ELAS“, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Lazerinių technologijų skyrius bei „Amplight Kg“ įgyvendinę projektą „Simultaneous Large-Area Micropatterning with High Energy Laser Pulses“ (SLAM-HELP) pagal kvietimą Eurostars Cut-off 4. UAB „ELAS“ direktoriaus Sauliaus Mikalausko teigimu, projekto metu buvo sukurtas lazerinio interferencinio mikroapdirbimo stendas bei interferencinio mikroapdirbimo galvos prototipas. Šiais įrenginiais galima struktūrizuoti įvairius paviršius, suteikiant jiems „ryklio odos“, „lotoso“ ir kitus panašius efektus. Toks paviršių apdirbimas leidžia išgauti objektams naujas savybes, pavyzdžiui, „lotoso“ struktūros suteikimas leidžia išgauti hidrofobiškumą – atsparumą vandeniui bei drėgmei.

 

Tarptautiškumas

Metų viduryje LITEKTM klasteris sėkmingai baigė įgyvendinti tarptautinį projektą LASER-GO GLOBAL (Global Development of the European Strategic Partnership in Photonics for Health, Grant Agreement number 783420 LASER-GO –GLOBAL-COS-CLUSINT-2016-03-01). Projekto metu buvo  kuriamas pasaulinis kontaktų tinklas, įgalinantis ieškoti bendrų interesų vystant mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą tarp klasterių/organizacijų/įmonių medicinos fotonikos srityje. Projekto pabaigoje buvo pasirašytas LITEKTM ir Kanados Pramonės Fotonikos Konsorciumo (CPIC) memorandumas, kuriame susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo skatinimo bei palengvinimo, kartu vystant MTEP projektus, organizuojant bendrus susitikimus, seminarus, inicijuojant tarpusavio informacijos sklaidą, plėtojant tiesioginį bendradarbiavimą tarp universitetų, tyrimų centrų, inkubatorių, verslo.

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris, siekdamas būti atstovaujamu Europos klasterių aljanse, kartu su brandžiausiais Lietuvos klasteriais pasirašė Lietuvos klasterių tinklo „Klaster.lt“ steigimo iniciatyvą. Šiuo tinklu bus siekiama skatinti nacionalinių klasterių integraciją į tarptautines vertės grandines, taip pat, bendradarbiaujant kartu su kitais klasteriais, veikti labiau koordinuotai tiek tarptautinėje, tiek vietinėje erdvėje.

Lietuvos klasterių tinklas „Klaster.lt“ yra viena iš dešimties Europos klasterių asociacijų, įkūrusi Europos klasterių aljansą. Šis aljansas – tai skirtingų Europos regionų atstovų bendra iniciatyva, skirta ieškoti sąlyčio taškų tarptautiniame-tarpsektoriniame bendradarbiavime ir turėti vieną balsą formuojant klasterių ekosistemą, siekiant sukurti didžiausią konkurencingumo ir inovatyvumo potencialą įmonėms.