a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > LITEK™ nariai investuoja į naujų produktų kūrimą

LITEK™ nariai investuoja į naujų produktų kūrimą

Pasinaudodami ES struktūriniais fondais, LITEK™ nariai planuoja pritraukti apie 4.4 mln Eur naujų produktų kūrimui pagal priemonę „Eksperimentas”. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Investicijų svarba

Investavimas į inovacijas yra labai svarbus ne tik verslo augimui, bet ir išlikimui. Lazerinių ir inžinerinių technologijų srityse veikiančių įmonių specifika tokia, jog norint išlikti konkurencingiems pasaulinėse rinkose, reikia nuolatos investuoti į naujų žinių kūrimą ir jų pritaikomumą. Jau dabar Lietuvos įmonių lazerinė produkcija užima apie 10 proc. pasaulinės mokslinių lazerių rinkos, tačiau bendrai pasaulinė lazerių rinka kas metus auga apie 6 proc., kas verčia mūsų įmones taip pat neatsilikti ir stengtis eiti koja kojon su pasaulinėmis inovacijomis. Investicijos į inovacijas, įskaitant MTEP, suteikia ilgalaikę komercinę naudą, tokią kaip efektyvumas, našumas, konkurencingumas ir galiausiai padidėję pardavimai.


Netiesinei ir nedestruktyviai šviesos ir medžiagos sąveikai skirti femtosekundiniai lazeriai

Pastaruoju metu pasaulinė ultratrumpų (femtosekundinių, pikosekundinių) lazerių rinka auga itin sparčiai. Remiantis MRFR  (Market Research Future) duomenimis, iki 2023 m. planuojamas net 20 proc. CAGR metinis augimas. Šie lazeriai pasižymi unikalia galimybe tiekti didelės galios spinduliuotę be šiluminės žalos. Dėl šios priežasties ultratrumpi lazeriai yra vis labiau yra pritaikomi biomedicinos srityje.

Femtosekundinių lazerių gamintoja UAB „Integrali skaidulinė optika“ ketina sukurti ir rinkai pateikti pasaulinio naujumo unikalių savybių rinkinio produktus: aukštos smailinės galios fiksuoto bangos ilgio kompaktišką femtosekundinį šviesolaidinį lazerį ir plačiai derinamą kompaktišką femtosekundinį parametrinį šaltinį, kaupinamą sukurtu femtosekundiniu šviesolaidiniu lazeriu.

Kuriami unikalūs, analogų pasaulyje neturintys produktai, reikšmingai pagerins dabartinius rinkoje esančius produktus ir padidins jų patrauklumą vartotojui. Kuriamų naujų produktų rinkos segmentas – aukšto impulsų pasikartojimo dažnio femtosekundiniai lazeriai, skirti netiesinei, bet nedestruktyviai šviesos ir medžiagos sąveikai.


Universali platforma trumpų impulsų generacijai

Ultratrumpųjų impulsų kietakūnių ir šviesolaidinių lazerių gamintoja UAB „Ekspla“ kartu su partneriais ketina kurti „universalią platformą trumpų impulsų generacijai“ UNIPULSE. Projekto metu, planuojama sukurti pasaulinio naujumo produktą – kompaktišką, industrinius standartus atitinkančią didelės energijos ir didelės vidutinės galios kelių optinių ciklų lazerinę sistemą. Sistemos veikimas bus pagrįstas optine parametrine čirpuotų šviesos impulsų stiprinimo technologija OPCPA (angl.: Optical Parametric Chirped Pulse Amplification), leidžiančia gauti itin trumpus ir didelės energijos lazerio impulsus.

UNIPULSE sistema bus orientuota į novatoriškus eksperimentus atliekančias ultrasparčių procesų bei aukštų laukų fizikos laboratorijas bei praktinius taikymus ir pasižymės unikaliu išvadinių parametrų rinkiniu bei išskirtinėmis vartotojiškomis savybėmis. Mokslinių tyrimų veikloje bus išbandomos ir integruojamos technologijos, leisiančios sukurti OPCPA sistemą bei ištirtos galimybės ateityje ženkliai padidinti jos išvadinę energiją, siekiant TW eilės smailinių intensyvumų.

Eksperimentinės plėtros etape bus sukonstruotas ir realizuotas galutinis tokios sistemos prototipas. Pasirinkta OPCPA sistemos koncepcija nulems ženkliai mažesnę savikainą ir galutinę prietaiso kainą, lyginant su rinkoje siūlomais analogais. Tiksliniai vartotojai galės įsigyti patikimą, sudėtingo diegimo ir priežiūros nereikalaujantį prietaisą, leidžiantį koncentruotis į tyrimus, o ne lazerinio šaltinio derinimą ir palaikymą.


Didelio atsparumo optinės dangos skirtos aukštos galios lazeriams

Specialių optinių komponentų gamintoja UAB „Optonas“, atliekanti optinių ir/ar kitų elementų padengimą interferencinėmis dangomis, ketina sukurti itin aukšto pažaidos lygio optines dangas. Tokie komponentai yra reikalingi tiek didelės energijos, tiek didelio pasikartojamumo dažnio lazeriams.

Nuo tada, kai buvo paleistas pirmasis lazeris iki dabar, lazerių specifikacijos gerėjo, o pritaikymo sričių daugėjo. Buvo dedama daug pastangų ir lėšų, siekiant padidinti lazerio galią bei energiją. 50 metų laikotarpyje lazerio impulsų energiją pavyko išauginti nuo 100 mJ iki 2 MJ(1), o tokie lazeriai vis plačiau imti taikyti ne tik moksle, bet ir daugelyje pramonės sričių, įskaitant gynybą, mediciną ar kitus sektorius. Kuriant vis galingesnes lazerines sistemas, ypatingai išaugo poreikis patikimiems ir lazerinei spinduliuotei atspariems optinėmis dangomis dengtiems komponentams.

Siekiant padidinti bendrovės inovacinį potencialą ir sudaryti sąlygas bendrovės tolimesniam augimui, numatoma investuoti į inovaciniams gaminiams reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinė plėtrą. Sėkmingas aukšto pažaidos lygio optinių dangų sukūrimas prisidės prie bendrovės pajamų ir konkurencingumo augimo globaliose rinkose.

 

Optinių komponentų gamybos procesų optimizavimas

Bendrovė UAB „EKSMA Optics“ kuria, gamina ir parduoda specialią optiką ir kitas komponentes naudojamas lazerių ir optinių instrumentų gamyboje ar taikymuose. Turimas „know-how“ ir konkurencinio pranašumo poreikis rinkoje skatina nuolatinį naujų produktų kūrimą bei MTEP projektų iniciavimą. Įvertinus egzistuojančias technines galimybes, naujas technologijas ir rinkos paklausą, nuspręsta įgyvendinti projektą, kurio metu numatoma sukurti aukšto pramušimo slenksčio modulinis lazerinės spinduliuotės ateniuatorius bei dichroinį kubą-daliklį.

Abiejų prototipų pagrindas yra patobulintos poliravimo, paviršių paruošimo, dangos dengimo ir optinio kontakto technologijos. Sėkmingai įgyvendinus visas projekto veiklas bus sukurtas išskirtinių charakteristikų optinis komponentas, kuris bus naudojamas kaip esminis elementas abiejų prototipų gamyboje.

Aukšto lazerinio pramušimo slenksčio ateniuatorius plačiai naudojamas medžiagų apdirbimo pramonėje ar mokslinėse laboratorijose, vykdančiose darbus su didelio intensyvumo lazerine spinduliuote. Dichroinis kubas-daliklis gali būti naudojamas visose sferose, kur reikia skirtingus bangos ilgius suvesti į vieną kelią. Dažniausias taikymas – matomos šviesos ir darbinio lazerio bangos ilgio suvedimas į vieną optinį kelią apdirbamo bandinio stebėjimui ar sistemos nutaikymui į reikiamą bandinio poziciją, bei skirtingų bangos ilgių ruožų atskyrimas fluorescenciniuose taikymuose. Abu produktai bus pranašesni už rinkoje esančius analogus technologine bei funkcine prasme ir/ar neturintys analogų rinkoje.

Projekto įgyvendinimas leis ženkliai padidinti bendrovės inovacinį potencialą, o naujų produktų komercinimas leis padidinti bendrovė apyvartą, žinomumą ir konkurencingumą globaliu mastu.