a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Informaciniai  > Klasterių vadovai dalijasi tarpsektorinio bendradarbiavimo patirtimi

Klasterių vadovai dalijasi tarpsektorinio bendradarbiavimo patirtimi

Klasteriai Europoje vis labiau tampa labai svarbia ir visapusiška labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimo tarptautinėje ir tarpsektorinėje veikloje forma, padedančia kurti naujas verslo galimybes įvairiuose Europos Sąjungoje ir už jos ribų esančiuose regionuose. Apskritai, tai yra „iš apačios į viršų“ procesas, kuris ekonomiškai efektyviai jungia įmonių, veikiančių labai specializuotoje verslo ir inovacijų ekosistemoje, individualius gebėjimus regioniniu lygmeniu siekiant paremti naujų produktų kūrimą taip pat bendras rinkodaros ir pardavimo funkcijas.

Klasterizacija gali atsirasti iš apačios (įmonių, kurios dalijasi ar net sujungia savo išteklius, iniciatyva) ir iš viršaus (kaip sektorių politikos dalis, kuria vadovaujasi didelės įmonės vertikaliose rinkose). Kai klasterių organizacijoms iššūkiai kyla „iš apačios į viršų“, bendradarbiaujama su įvairiais klasteriais ir (arba) verslo tarpininkais siekiant įtraukti įvairius sektorius. Viena vertus klasteriai siekia išplėsti savo veiklą į kitus sektorius, kad surastų naujas pritaikymo rinkas, tačiau, kita vertus, kiekvienas nori išlaikyti savo konkurencinius pranašumus ir aukštesnio lygio specializaciją, dėl kurios pirmiausia ir atsirado klasteris, nemažinant dėmesio dabartinei rinkos nišai. Apsikeitimo sąnaudos tarp sektorių yra pernelyg didelės, nes joms reikalingi ne tik papildomi ištekliai produktų ir operacijų pritaikymui, bet dar svarbiau, kad reikia daugiau ekspertų žinių.

Siekiant dalytis patirtimi, įgyta valdant įvairių sektorių klasterių iniciatyvas, sudarytos klasterių atstovų grupės susitikimas buvo įtrauktas į ES pramonės dienų informavimo veiklas. Grupės susitikimas įvyko vasario 5 d. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES seminaro „Europos MVĮ klasteriai pasaulinėse vertės grandinėse: klasterių bendradarbiavimo partnerystės aukštųjų technologijų ir sveikatos technologijų srityje patirtis“ metu. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo aptarti kaip klasteriai ir grupių partnerystės ir (arba) tinklo organizacijos gali padėti kurti naujas pasaulines vertės grandines, padedant Europos aukštųjų technologijų įmonėms apskritai ir ypač MVĮ, veikiančioms medicinos technologijų srityje, pasiekti potencialius naujus klientus trečiosiose šalyse. Klasterių politikos formuotojai iškėlė penkis pagrindinius klausimus klasterių koordinatoriams, kurie bus nagrinėjami atskiruose pranešimuose ir diskusijose.

  • Ar klasterių partnerystės (pvz., INNOSUP vertės grandinės ar COSME palaikomos klasterių partnerystės) gali tapti palengvinančiomis ir įgalinančiomis MVĮ tapti pasauliniais lyderiais savo nišoje ir (arba) kurti naujas įmones pasaulinėms rinkoms?
  • Ar medicinos technologijų pagrindu pagaminti produktai gali būti bendrai plėtojami bendradarbiaujant su įvairių klasterių organizacijų įmonėmis?
  • Kaip intelektinės nuosavybės teisės gali būti valdomos grupių partnerystėse, bendradarbiaujant su partneriais iš ne ES šalių (ypač tose, kur labiausiai pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės)?
  • Ko trūksta ES paramai kad padėtų MVĮ klasteriams padidinti, pvz. ES vidaus ir verslo įmonių tarpusavio konsultacijų renginius, daugiau INNOSUP naujų vertės grandinių dotacijų, bet skirtų visam inovacijų ciklui.
  • Kaip padaryti, kad Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų žinių ir įgūdžių bazė taptų prieinamesnė aukštųjų technologijų MVĮ, kurios vysto ir siūlo produktus sveikatos technologijų taikymo rinkose?

Pranešėjai: Alberto Baldi, „BioPmed“ klasterio direktorius (Turinas, Italija), ESCP MAGIA koordinatorius, Emilie Romeo (Lionas, Prancūzija), projekto vadovas iš Lyonbiopole, partneris ESCP MAGIA, Kathrine Myhre (Oslas, Norvegija) , Norvegijos Sveikatos Technikos generalinis direktorius, Linas Eriksonas (Vilnius, Lietuva), ESCP LASER-Go Global koordinatorius, Marc Pattinson, ECCP projekto koordinatorius, Roi Villar (Barselona, ​​Katalonija, Ispanija) Biocat, Waqar Ahmed internacionalizacijos vadovas Oslo, Norvegija), INNOSUP projektų koordinatorius INNOLABS ir CROSS4HEALTH. Grupės susitikimą moderavo Europos biologinių regionų tarybos tinklo vadovas Anaïs Le Corvec.

Pagrindinį pristatymą apie ES klasterių politiką ir finansavimo priemones pateikė dr. Anna Sobczak, Europos Komisijos (EK) atstovė atsakinga už klasterių ir besivystančių pramonės šakų politiką, atsižvelgiant į pažangią specializaciją pramonės modernizavimo skaitmeninimo srityje. Savo pristatyme dr. Anna  Sobczak daugiausia dėmesio skyrė ne tik vykdomoms klasterių iniciatyvoms, skirtoms Europos MVĮ diegti naujoves, bet ir tarpsektoriniam, tarpregioniniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui taip pat paaiškino ko tikėtis iš būsimų Europos Bendrų Klasterių iniciatyvų po 2020 m.

Atsakydami į pateiktus klausimus, dalyviai dalijosi savo praktine patirtimi, sukaupta įgyvendinant individualias klasterių bendradarbiavimo iniciatyvas. Jų tolesnė diskusija pateikė tris išvadas:

1) Klasteriai yra veiksminga MVĮ organizavimo į ekosistemas forma, apibrėžta pagal specifinius pajėgumus regione, kuriame jie ir yra;

2) Būtinas valstybės įsikišimas remiant klasterizaciją, kad būtų galima panaudoti MVĮ ir sujungti jas su didelėmis įmonėmis vertikaliose rinkose;

3) Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų dalyvavimas klasteriuose didina MVĮ gebėjimą diegti naujoves ir toliau specializuotis, kad išlaikytų savo konkurencinius pranašumus.

Bendra diskusija baigta pabrėžiant poreikį didinti tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp klasterių, sukuriant paskatas MVĮ ieškoti naujų verslo galimybių vertikaliose rinkose taip pat panaudoti klasterių organizacijas kaip inovacijų žvalgus kuriant naujas verslo galimybes sparčiai augančiose rinkose.